Gerda van de Venne (1947)

Vanaf 1968 tot en met 2011 was ik werkzaam in het onderwijs; sedert 1973 in het voortgezet onderwijs als docent handvaardigheid, Kunst en Culturele en Kunstzinnige Vorming aan het HAVO en VWO. Hiervoor heb ik gestudeerd en ben ik gevormd aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam; hoofdrichting beeldhouwen onder Nic Jonk en Arie Teeuwisse; lesbevoegdheid MO handvaardigheid B behaald. Na 40 jaar jonge mensen te hebben opgeleid, geïnspireerd en geënthousiasmeerd in de kunstvakken vond ik het in 2005 tijd om weer zelf als kunstenaar aan de slag te gaan. Na mijn pensioen in 2011 is dit geïntensiveerd en heeft dit geleid tot een collectie die ik met trots laat zien en die zich gestaag uitbreidt.

Mijn opvatting: of het nu muziek, dans, theater, een verhaal, poëzie, een beeld, schilderij, foto, film of een schetsje is, het hoort bij mensen. Het zijn de sporen van beschaving. De uitdrukkingen van menselijke gedachten en gevoelens. Ze kunnen aanspreken, raken, iets doen. Ze hebben te maken met ieders eigen scheppingsproces. Kunst is een vorm van communicatie. We kunnen ons ertoe verhouden: zijn met de muziek, de vorm, de gedachte. We kunnen erop reageren. Soms brengt ze iets teweeg. Dat hoeft niet bewust te gebeuren; het kan ook onbewust. Een veilige omgeving en behoud van de scheppingskracht; het is fijn als de openheid en uitdrukking er zijn en gezien, gehoord, gevoeld en begrepen kunnen worden. Ook het verdrukte bestaat, de lelijkheid, de trillerigheid, het ongeziene en ongehoorde. Het kan een vorm aannemen. We kunnen ons ertoe verhouden. De diepe groeven die al weg waren zijn er weer. Kijk maar, hoor maar, voel maar. De brokstukken. Ze nemen een plaats, taal, klank, licht, lucht en ruimte in.